jun 15, 2018

Rudar angažovao treće pojačanje

Rudar angažovao treće pojačanje

get link Rudar je  ugovorio  i trećeg novajliju ovog ljeta , Rudarima će se priključiti  20 -godišnji Periša Pešukić dosadašnji desni bek Zete iz Golubovaca.

rencontre tchat francophone liban gratuit Pe­šu­kić igra na po­zi­ci­ji de­snog be­ka, če­sto je znao da igra i na li­je­voj stra­ni, a par pu­ta je do­bi­jao po­ziv se­lek­to­ra mla­de re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re Mo­ja­ša Ra­do­nji­ća.

follow link Ovo je treće pojačanje Rudara  posle Sekulića i Gluščevića  , Rudari se okupljaju 20 . juna  u 17 h  , za kada je za zakazan prozivka a posle toga i prvi trening.